Urheiluseurat työstivät visiota Espoon huippu-urheilusta vuonna 2030

24.05.2018

Runsaat 50 edustajaa yli 30:stä espoolaisesta urheiluseurasta kokoontui eilen Dipoliin työstämään visiota siitä miltä  espoolainen huippu-urheilu voisi näyttää vuonna 2030 ja millä askelilla unelmatilaan voidaan päästä.

Ryhmätöiden pohjana oli espoolaisten urheiluseurojen edunvalvontaryhmän laatima luonnos Espoon huippu-urheilustrategiaksi. Strategian avulla pyritään kehittämään seurojen ja kaupungin välistä pitkäjänteistä yhteistyötä, luomaan yhteistyölle selvät säännöt, määrittämään seurojen ja kaupungin roolit ja vastuut sekä määrittämään miten kaupunki tukee huippuseurastatuksen saavuttanutta urheiluseuraa.

Valmennuskeskus Espooseen

Osallistujat pitivät espoolaisen urheilun nykytilan vahvuutena mm. vahvaa ja menestyvää junioriurheilua useissa eri lajeissa, osaavia seuroja, talkootyötä ja kaupungin hyvää sijaintia. Kehitysalueina nähtiin mm. arkiharjoitusolosuhteiden rakentaminen, lukion urheilulinjojen sisäänoton kasvattaminen, opintojen ja urheilun yhdistäminen yläkoulussa ja toisen asteen jälkeen, urheilun arvostuksen nostaminen ja Espoon brändin kirkastaminen urheilukaupunkina sekä isojen urheilutapahtumien saaminen Espooseen.

Vuoden 2030 huippu-urheiluvisiossa nähtiin arkiharjoittelun yhteyteen Tapiolan urheilupuistoon sijoittuva valmennuskeskus, jossa Urhea huolehtisi urheilijoiden terveydestä, testauksesta, vammojen ennaltaehkäisystä, ravintokoulutuksesta ja palautumisesta. Myös Aalto-yliopisto ja sen urheiluteknologian tutkimus yhdistyisi valmennuskeskuksen toimintaan ja lukion urheilulinja tai urheilulukio toimisi Tapiolassa. Seurojen yhteistyöllä valmennusosaaminen on kehittynyt. Esimerkiksi yleisurheiluseurat antavat juoksuvalmennusta ja voimisteluseurat opettavat keskivartalon hallintaa muille lajeille. Vapaaehtoisia hyödynnetään ristiin eri lajien välillä ja näin vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja espoolaista identiteettiä.

Espoon kaupunki ei ole rakentanut yhtään uutta urheiluhallia sitten Tapiolan hallin vuonna 1973, vaikka kaupungin väkiluku on kasvanut tämän jälkeen 170 000:lla eli noin 110 000:sta 280 000:een. Vuoteen 2030 mennessä urheiluseurojen tilapula on helpottanut mm. jalkapallostadion ja monitoimihalli ovat nousseet urheilupuistoon ja kaupunki ostaa seuroille salivuoroja huppu-urheilun käyttöön. Huippu-urheilijoita arvostetaan, he saavat mm. ilmaisen pääsyn kuntosalille. Lisäksi seurat ovat aktiivisesti mukana suorituspaikkojen ja koulujen liikuntatilojen suunnittelussa. Tapiolassa järjestetään kansainvälisiä arvokilpailuja ja urheilutapahtumia. Kaupunkilaiset fanittavat urheilutähtiään.

Huippu-urheilija ja huippuseura määriteltiin

Edunvalvontaryhmä oli määritellyt, mitä tarkoittaa huippu-urheilija ja huippu-urheiluseura. Huippu-urheilijoita ovat aikuisten korkeimmalla SM-tasolla tai kansainvälisellä tasolla kilpailevat yksilöt ja joukkueet. Huippuseura on seura, joka menestyy urheilullisesti olympiadin aikana, ja jolla on riittävä osaaminen, resurssit ja valmennusjärjestelmä, jotta se voi tuottaa jatkuvasti uusia kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijoita. Seuran laadun selvittämiseksi käytetään Olympiakomitean huippu-urheilun tähtiseura laatustandardia. Määritysten selkeys sai kiitosta workshopin osallistujilta.

Edunvalvontaryhmän vuosi sitten tekemän seuratutkimuksen mukaan 11 espoolaista urheiluseuraa sai olympiadin 2013-2016 aikana lajissaan aikuisten arvokisamitalin (PM, EM, MM, maailman cup tai Olympialaiset). Yhteensä arvokisamitaleita tuli Espooseen 92 kappaletta. Nelivuotiskautena 16 espoolaista seuraa sai aikuisten maajoukkue-edustuksia, ja keskimäärin espoolaisia maajoukkueurheilijoita oli 80 vuosittain. 17 seuralla oli yksilöiden SM-mitalisteja ja näistä miehiä oli 172 ja naisia 210. Joukkuelajeissa Espooseen tuli keskimäärin neljä aikuisten SM-mitalia vuodessa. Selvitykseen eivät vastanneet kaikki seurat, joten todelliset lukumäärät ovat vielä hiukan suuremmat.

Toistaiseksi Olympiakomitean ja lajiliiton huippuseura-auditoinnin on läpäisyt neljä espoolaista seuraa. Uudistunut huippuseurojen laatuauditointiprosessi (tähtiseura) käynnistyy monissa lajeissa syksyllä.

Valtuuston hyväksymässä Espoon tarinassa todetaan, että Espoolla on huippu-urheilustrategia. Edunvalvontaryhmä on sitoutunut sen kirjoittamiseen ja työstää workshopin tulosten pohjalta Espoon huippu-urheilustrategiaa kesän aikana. Syksyllä esitys tuodaan vielä seurojen arvioitavaksi ennen sen viemistä poliittiseen päätöksentekoon. Kun strategia on hyväksytty valtuustossa, se sitoo virkamiehiä kaikessa valmistelussa.

Kaisa Vikkula, Espoolaisten urheiluseurojen edunvalvontaryhmän puheenjohtaja

 

12.03.2021Kun kukaan ei ole täysin tyytyväinen, lopputulos on vähintään kohtuullinen
06.06.2020Voimisteluliitto jakaa 200 000 euroa tukea seuroille, asetun ehdolle uudelle puheenjohtajakaudelle
16.11.2019Voimisteluliitto on Suomen suurin nuorten naisten johtamiskoulutusorganisaatio
23.03.2019Voimistelussa ei ole lajikulttuuriongelmaa, jokaisella on oikeus turvalliseen ympäristöön
27.11.2018Espoolaisilla urheiluseuroilla on yhteinen ääni, seurat työstivät esityksen Espoon huippu-urheilustrategiaksi
17.11.2018Haluamme edistää avoimuuden kulttuuria, keskiössä urheilija
24.05.2018Urheiluseurat työstivät visiota Espoon huippu-urheilusta vuonna 2030
16.04.2018Huippu-urheilustrategia Espoolle
04.02.2018Osaaminen kehittyy jakamalla
29.01.2018Tanssillisen Voimistelun suosio kasvaa

Siirry arkistoon »